Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.maxfishing.hu/ (a továbbiakban: Weboldal, Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://www.maxfishing.hu/aszf-53 keresztül.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a cégünk nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A cégünk semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a Webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

E-mail cím: maxfishing2018@gmail.com

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.Maxfishing.hu adatai

1.1.      Szolgáltató:

A szolgáltató neve: Kálló Kornél EV.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 9. 1/1

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: maxfishing2018@gmail.com

Nyilvántartási száma: 52111912

Adószáma: 68692304-2-29

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Telefonszáma:+36203433024

 

1.1 Információk az át nem vett csomagokról.

Házhozszállítás esetén átutalással vagy utánvétes fizetéssel fizetni. Utánvét esetén a termék árát, valamint a házhozszállítás és esetlegesen az utánvét kezelésdíját a csomag átvételekor az azt kiszállító futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla a csomag átvételekor átadásra kerül az Ön részére a csomagban.

Webáruházunk megrendeléseit az MPL futárszolgálat szállítja ki. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Minden reggel SMS értesítőt küld az MPL munkatársa arról, hogy várhatóan mikor kerül kézbesítésre a csomag. Amennyiben az adott időszakban nem tartózkodik otthon, érdemes felvenni az SMS értesítőben szereplő telefonszámon a futárral a kapcsolatot vagy szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat 2 kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Cégünk kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, cégünk ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Kálló Kornél EV. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a honlap jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért cégünk nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a cégünknek. Ha a cégünk jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Kálló Kornél EV. és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a cégünk törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Kálló Kornél EV. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a honlapunk előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a cégünk előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Kálló Kornél EV. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A cégünk fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a cégünk által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a honlapunk és cégünk adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a cégünk külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a honlapunk által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a weboldalunk adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a cégünk és honlapunk a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

 

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Webáruházban történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. Felhasználó regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „az első rendelés leadása közben tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a cégünk részére: Email cím Jelszó Vezetéknév Keresztnév Telefonszám, Cím (város, irányítószám, utca név, házszám, ország) A regisztráció sikeréről a honlapunk e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A regisztrált Felhasználónak a későbbi rendelés leadása esetén már csak be kell jelentkeznie a létrehozott regisztrációs fiókba az e-mail cím és a jelszó megadásával és a megrendelés során nem kell újra és újra megadnia adatait. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az maxfishing2018@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően cégünk köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a cégünket. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2. Megrendelés

A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A képek bizonyos esetekben eltérőek a valós termék képétől. Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba rakom” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Ugrás a kosárhoz” vagy a kosár menüpontra kell kattintania a Felhasználónak, mely az oldal tetején, jobb oldalon, a kosár ikon alatt található. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a X ikonra gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a a KOSÁR gombra megnyomása után. Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosáron belül, a kosár tartalma utáni oldalon megtalálható adatlap (a továbbiakban Megrendelési adatlap) kitöltésével elkezdheti a megrendelési folyamatot. Ha a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal vagy bónusszal, akkor itt érvényesíteni, felhasználni tudja a Felhasználó a kupon, bónusz kód megadásával. vagy tovább nézelődhet a Webáruházban, a böngészőjében található vissza gombra kattintva. A Megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 3.1. pontban feltüntetett adatokat, a szállítási módot. A szállítási módtól függően változik a fizetési módok közötti választási lehetőség, mely a szállítási mód mellett kerül feltüntetésre. Ha a Felhasználó olyan szállítási módot választ, ahol, ami mellett több fizetési lehetőség került feltüntetésre, közöttük a Felhasználó a Megrendelési adatlap mellett megjelenő lehetőségek közül úgy tud választani, hogy rákattint a fizetési módra, majd a megjelenő felületen az „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja kiválasztani a kívánt fizetési módot, mellyel egy időben a Felhasználó a megrendelését el is küldi a honlapunk részére, amely szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) és emailben tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, a rendelési azonosítóról, illetve hogy Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról. A megrendelések állapotát a „Rendeléseim, Korábbi rendelések” menüpont alatt ellenőrizheti a Felhasználó. Ezt a funkciót kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe és a funkció belépés után érhető el. A rendelés állapotáról a weboldalunk e-mailben értesítőt küld. A cégünk fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

3.3. Kedvezmények, kuponok

A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek által csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kuponok felhasználásakor a kupon kódját kell megadni a kosár tartalma alatti kis üres rublikában, majd a „hozzáadás” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges.

 

3.4. Adatbeviteli hibák javítása Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés cégünk részére való elküldéséig a Webáruház felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a X ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség (+,_ gombokkal módosítható), rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a cégünk késedelem nélkül, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail cégünk részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre honlapunk és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (72 órán belül) nem kapja meg cégünktől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a honlapunk részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a cégünk felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3.6. Fizetés

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a rendelés után e-mailben megkapott bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. PayPal fizetés esetén a termék egyből kifizetésre kerül. Erről a PayPal és a honlapunk is emailben értesíti a megrendelőt.

 

 

3.7. Számla

Honlapunk a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

 

3.8. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása – terméktől függően - a futárszolgálat igénybevételével történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 vagy 12-17 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. A csomag aktuális helyzetéről a honlapunk értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Amennyiben a Felhasználó a nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen, akkor a futárszolgálat másnap újra próbálja a kézbesítést. Második sikertelen kézbesítés után a küldemény a helyi postán átvehető, amiről értesítést hagy a futárszolgálat. A futárszolgálatnak cégünk megadja a Felhasználó telefonszámát, így a futár fel tudja venni a Felhasználóval a kapcsolatot kézbesítés előtt, illetve abban az esetben, ha bármi gond lenne a kiszállítással kapcsolatban. Miután a futárszolgálatnak cégünk átadja a küldeményét, Felhasználó e-mailben meg fogja kapni a küldeményazonosítót. A küldeményazonosító a cégünk ügyfélszolgálatától is lekérdezhető. (maxfishing2018@gmail.com)  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után a cégünknek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét cégünk díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért cégünk felelősséget nem vállal!

 

3.8.1. Szállítási költségek

MPL futárszolgálattal: 1590 Ft.

 

3.8.2. Szállítási határidő A megrendelések jelentős részének kiszállítása megtörténik 2-3 munkanapon belül. Nagyon fontos, hogy a cégünk - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A cégünk késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha honlapunk a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a) a cégünk a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.9. Személyes átvétel

Személyes átvételre nincs lehetőség.

3.10. Termék ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

 

4. ELLÁLÁSI JOG

 

A felhasználó az elállásijogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szerint gyakorolhatja. A felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi illetve több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Ha a felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban megjelölt címre.

 

A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A felhasználó további részletes információkat talál az elállási jogával kapcsolatban a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ honlapon.

 

Amennyiben a felhasználó csomagjának összegét előreutalással rendezte és a csomag önhibánkon kívül nem érkezik meg, abban az esetben a szállítás díja - és a visszaszállítás díja - a megrendelőt terheli. A magyar jogszabályok szerint az elállási jog csak kizárólag az átvett csomagok esetében érvényes. Elállási jogot át nem vett csomagok esetében nem tudunk biztosítani. Amennyiben a felhasználó a rendelését szállítás előtt visszamondja a vételár és a postaköltség összegét térítésmentesen utaljuk vissza a felhasználó számlaszámára.

 

Az elállás joghatásai

Ha a felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a cégünk visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a felhasználó a cégünk által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a cégünk kivéve, ha a felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a cégünk, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A felhasználó köteles a cégünk számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a felhasználó viseli. A felhasználót ezenfelül az elállással kapcsolatban egyéb költség nem terheli. A cégünk azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a felhasználó kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

 

A felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében.

 

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. a szexuális segédeszköz, kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajak, alsó fehérneműk). Az ilyen termékek visszavétele a cégünktől nem várható el akkor, ha a felhasználó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a felhasználót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

 

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

 

5. SZAVATOSSÁG

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát a cégünknek kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

5.1. Kellékszavatosság 

Felhasználó a cégünk hibás teljesítése esetén a honlapunkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.  Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a cégünk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a cégünk költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a cégünk adott okot.  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a cégünkkel.  Felhasználó közvetlenül a cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a webshopunkból vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a cég csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a cégünk bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2. Termékszavatosság A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.  Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (honlapunk) szemben gyakorolhatja.  A gyártó, forgalmazó (honlapunk) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak, forgalmazónak (honlapunk) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  5.3. Jótállás  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a cégünk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. cégünk a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Felhasználó a terméket átveszi. Jótállás esetén Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 5.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát  - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a cégünk, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, - elemi kár, természeti csapás okozta.  A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a cégünknek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szoláltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  A cégünk kétség esetén szakértő bevonásával megvizsgáltatja a terméket. A vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy kinek a felróható magatartásának következménye a termék hibás volta. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, cégünk nem köteles a jótállási igény teljesítésére.  Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a cégünk nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A cégünknek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a cégünket terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a cégünk gondoskodik. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel és az azon megjelölt szervizben közvetlenül (is) érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése  Szavatossági és jótállási igényeit Felhasználó érvényesítheti: a honlapunkon, maxfishing2018@gmail.com

 

 

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

6.1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja  Felhasználó a termékkel vagy a cégünk tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:  Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 9. 1/1 Telefonszám: +36 20 343 3024 E-mail cím: maxfishing2018@gmail.com. Cégünk a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a cégünk a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.  Cégünk a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;  cégünk a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.  Minden egyéb esetben a cégünk az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Kálló Kornél EV. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.  A panasz elutasítása esetén cégünk az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek  Amennyiben honlapunk és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita cégünkkel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:  - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése - Bírósági eljárás kezdeményezése - Online vitarendezési platformon keresztüli jogvita indítása: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/event=main.home.show&lng=HU  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Kálló Kornél EV. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a cégünk tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a cégünk irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

9. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

 

A jelen ÁSZF-re, annak tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A felek elfogadják a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

 

A cégünkre nem vonatkozik semmilyen speciális, kötelezően alkalmazandó peren kívüli panaszkezelési mód vagy vitarendezési mechanizmus (a békéltető testület eljárásán kívül) sem jogszabály, sem Kálló Kornél EV.. döntése alapján. Jogvita esetén a felhasználó az illetékes békéltető testülethez fordulathat. A békéltető testülethez fordulás és a békéltető testület eljárásának szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37/A. § bekezdése tartalmazza részletesen.

 

Panaszával az alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://bacsbekeltetes.hu

 

 Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: bekelteto@pbkik.hu

Honlap: http.//www.pbkik.hu

 

 

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http//www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

 

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu

 

 

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu és bekeltetes@fmkik.hu

 

 

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

 

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék

Fax: 06-36-323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

Honlap: http://kem-bekeltetes.webnode.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

 

 Pest Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu

 

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

 Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu (Pergel Bea békéltető testületi munkatárs)

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://www.bekeltetesveszprem.hu

 

 

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2018-01-13]